Natuurgidsencursus 2020

Najaar 2020. Alkmaar - Opleiding tot Natuurgids

Wilt u ook meer weten over de natuur en graag vertellen over flora en fauna? Word dan Natuurgids!  

In oktober 2020 start de eerstvolgende opleiding, die na ruim een jaar wordt afgesloten met het officieel erkende diploma voor Natuurgids. De opleiding omvat ruim 45 theorieavonden en praktijkbijeenkomsten in de natuur. De theorie vindt op woensdagavond plaats en wordt in Alkmaar gegeven. De praktijkbijeenkomsten vinden veelal op zaterdag plaats in de natuur. Hiervoor bezoeken we diverse mooie biotopen in Noord-Holland.

De lessen worden verzorgd door deskundigen met een enorme schat aan ervaring op hun vakgebied. In het Natuurcentrum de Heukelshof in Alkmaar worden de lessen ondersteund met een modern interactief Response Systeem. Ter ondersteuning van het huiswerk beschikt u over een digitaal Blackboard en ELO (electronische leer omgeving) Voor alle cursisten zijn microscopen en verrekijkers aanwezig.

Het hoofdthema van de opleiding is "méér natuur en een beter milieu". Vooral in het steeds meer verstedelijkte Noord-Holland is dit belangrijk. Een natuurgids is een kaderlid die dit tracht te bereiken door diverse activiteiten over natuur, milieu of landschap te organiseren en uit te voeren.

Het Natuur Instituut kent géén inschrijfgeld, géén lidmaatschap of andere verplichtingen. Er is dan ook geen lidmaatschapsgeld verschuldigd tijdens de cursus.

Bij het behalen van het diploma moet de kandidaat de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor inlichtingen kunt u een mail zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Er is een gratis en vrijblijvende informatie-avond op woensdagavond 19.30 uur op 16 september 2020.

Deze informatie-avond wordt gehouden in het Centrum Natuur Instituut, Terborchlaan 201, 1816 LC  Alkmaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via de knop "Meld u aan". De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanmelden met uw gegevens voor gratis introductie blijft altijd volledig vrijblijvend.

 

 

Natuurgidsencursus

Tenminste de volgende onderwerpen worden behandeld:

    Wordingsgeschiedenis aarde
    Anatomie plant-bloem-insect
    Flora en determineren
    Didactiek
    Waterbiotopen
    Fauna
    Flora en fauna onderzoek bij het Natuur Instituut
    Landschapsvorming
    Milieu en ecologie
    Planten en hun gebruik
    Biotopen zoals duinen, kwelders, veenweidegebied, moerassen
    Natuurbeheer, recreatie en natuurbescherming
    Sporenplanten
    Milieuwetgeving

Wat wordt er van de cursisten verwacht?

1      Een minimale aanwezigheid van 80%

2      Verwerven van kennis.

2.1         Basiskennis verwerven om tot begrip en tot een juiste eigen analyse te kunnen komen van de elementen en de samenhang binnen de ecologische processen.
2.2         Elk module  wordt afgesloten met een schriftelijke, mondelinge of praktische toets. De beoordeling van de toetsen moet tenminste een voldoende scoren.

3      Het eigen maken van vaardigheden.

3.1         Determinatietabellen gebruiken
3.2         Verband leggen tussen vorm, bouw, functie en levenswijze van flora en fauna
3.3         Leermiddelen (dia’s, overhead, video, beamer etc.) leren gebruiken
3.4         Leren omgaan met loep, (stereo)microscoop, meetinstrument etc.
3.5         Documentatie leren gebruiken, literatuuronderzoek doen
3.6         Plattegronden, topografische kaarten kunnen interpreteren en gebruiken
3.7         Didactische vaardigheden

     Spreekbeurten en presentaties.

4.1         De cursisten houden in tweetallen tenminste een spreekbeurt over een biologisch onderwerp
4.2         De beoordeling is tenminste een voldoende.

5     Het eindexamen.

5.1         in groepjes samenwerken aan een eindproject en deze presenteren (op locatie). Een aantal van de in de cursus behandelde onderwerpen  (geologische processen, flora, fauna, water, bossen, kringlopen, grondgebruik, milieu, maatschappelijke aspecten, etc.) dienen bij het eindproject aan bod te komen..
5.2         De beoordeling is tenminste een voldoende

Tijdsinvestering.

De cursisten moeten rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week.

Kosten.

Het Natuur Instituut kent géén lidmaatschapsgeld en géén inschrijvingsgeld. Door een subsidie van het landelijk Natuur Instituut blijven de kosten beperkt tot 495 euro, dat is all-in, dus inclusief alle cursusmaterialen zoals cd's, readers, gebruik van lesboeken en flora's.