Natuurinstituut

LEADFOTO Eendenkooi hersteld 700x282

Castricum – De Eendenkooi van Asjes, die verscholen ligt achter de Laan van Albertshoeve en grenst aan het park Hendriksveld, is jarenlang verwaarloosd totdat de gemeente in 2020 het beheer overdroeg aan de Stichting Natuur Instituut. Sindsdien is er door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt aan het herstel. Afgelopen zaterdag mocht wethouder Falgun Binnendijk de eerste handeling verrichten voor het uitgraven van een vangpijp.

Albert Asjes (1864-1939) was eigenaar van de boerderij de Albert’s Hoeve. In de jaren dertig van de vorige eeuw liet hij op een paar honderd meter van zijn boerderij een bosschage aanleggen en een vijver graven. Bij Koninklijk Besluit van 27 december 1937 kreeg hij toestemming om deze vijver te mogen inrichten tot eendenkooi. Daarvan werd in 1977 de gemeente Castricum eigenaar. Door de in 1995 en 1996 gerealiseerde woonbebouwing is het zicht op de eendenkooi verloren gegaan.

Stilte
De vele vrijwilligers van Stichting Natuur Instituut hebben zich de laatste twee jaar onder anderen bezig gehouden met het herstel en de uitbreiding van takkenwanden en houtopstanden, het knotten van wilgen en het maaien van riet. Ook het achterstallig ecologisch onderhoud rondom de kooiplas is drastisch aangepakt. Simon Bos en Jan Eeltink zijn de vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de stichting. Hij vertelde: ,,Het is uiteraard een eendenkooi, maar we doen er alles aan om het gebied aantrekkelijk te maken voor insecten en vogels. Ondertussen hebben verschillende bijzondere soorten vogels hier hun broedplek gevonden. Daarnaast is de grond door te maaien en zaaien geschikt gemaakt voor diverse bloeiende planten en bestaat er in het kooibos een grote biodiversiteit aan planten en dieren. Een nadeel is wel dat deze eendenkooi te dicht op de bebouwing ligt, waardoor er teveel geluid is. Als de eendenkooi in ere is hersteld, gaan we met een natuureducatieprogramma voor de groepen 7 en 8 langs de basisscholen. Daarin krijgt het erfgoed als ook de ecologie van de eendenkooi aandacht. De leerlingen krijgen aansluitend hier een rondleiding. Ze zullen zich verbazen hoe spannend het is om in stilte de natuur te beleven, want zonder stilte geen wilde eenden.”

Eendenkooi hersteld 1 700x500  Eendenkooi hersteld 2 700x500 

 ‘Parel van Castricum’
Als openingshandeling was bedacht dat wethouder Falgun Binnendijk door besturing van een graafmachine het begin van de eerste vangpijp mocht uitgraven. Een vangpijp is namelijk een vereiste voor een eendenkooi. Als de wilde eenden eenmaal in de pijp zwemmen, laat de kooiker deze schrikken, waardoor de eenden verder de pijp invliegen totdat ze in een vanghokje terecht komen en gepakt kunnen worden.
Voordat Binnendijk de hendels mocht bedienen, hield Anton van Riel, voorzitter van de Stichting Natuur Instituut, een welkomstwoord en zei: ,,Fijn dat we met de gemeente een prachtige samenwerking hebben opgebouwd voor dit gebied. We zijn nu twee jaar onderweg en er is ook van alles gebeurd. Mede dankzij de vele vrijwilligers is een groot oerwoud van takken en bramen opgeruimd, zijn de paden weer begaanbaar gemaakt en staan overal de sneeuwklokjes in volle bloei. Daarvoor bedank ik ook het CDA die zich sterk heeft gemaakt om van groen naar natuur te gaan om zodoende deze ‘Parel van Castricum’ bekendheid te geven.”

Eendenkooi hersteld 3 900x363

Educatiebanner
Vervolgens kreeg Binnendijk het woord: ,,Ik heb als wethouder al veel handelingen verricht, maar nog nooit een vangpijp gegraven. Nadat ik eerst hier op werkbezoek ben geweest, heb ik nu kunnen ervaren dat het met elkaar gelukt is om na twee jaar van een grote woestenij iets moois te maken. De gemeenteraad heeft het beleidsplan voor dit gebied goedgekeurd en middelen beschikbaar gesteld om alles in oude glorie te kunnen herstellen.”
Nadat de wethouder duidelijk plezier had in het happen van grond, mocht hij ook nog met Marianne Snijders een banner onthullen. Marianne is een van de vrijwilligers van de stichting en heeft het ontwerp voor de banner gemaakt. Deze wordt vanaf nu gebruikt voor educatieve en informatieve doeleinden.

Bron:
Tekst: Artikel Hans Boot Eendenkooi in ere hersteld voor de Castricummer van 16 februari 2022
Fotos: Arno Hoitink