Natuurinstituut

Het Natuur Instituut zal persoonlijke gegevens van deelnemers, cursisten en vrijwilligers en anderen (instellingen en scholen) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, cursist wordt, of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Het Natuur Instituut gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag, uw deelname of uw informatieverzoek. 
De verschillende (digitale) nieuwsbrieven en correspondentie van het Natuur Instituut, bedoeld om deelnemers, vrijwilligers of cursisten te informeren, wordt alleen toegezonden als u een actieve deelnemer bent. Gegevens worden niet gedeeld met derden. 


Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:

 • Status deelnemersperiode
 • Status betaling (cursus)gelden
 • Factuuradres
 • Geleende materialen

Gegevens van minderjarigen (jeugdnatuurgroep) worden alleen opgeslagen na toestemming van de ouders en/of verzorgers.


Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

 • Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
 • Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoons gegevens, die door de het Natuur Instituut zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze gecorrigeerd.
 • Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.

Hiertoe kunt u een e-mail versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens worden tot 10 jaar na beƫindiging van deelname bewaard.

Gebruik van cookies
Op de websites van het Natuur Instituut wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen. Op de servers van onze websites wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van het Natuur Instituut treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media.  Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u toezenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Postbus 66, 1850 AB Heiloo.


Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast. 
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.